Transformace energetiky ve vašem jazyce

Naše putovní výstava zaměřená transformaci energetiky cestuje kolem světa v němčině, angličtině, španělštině, čínštině a arabštině. Chcete-li si texty přečíst v jiném jazyce, máte na tomto místě možnost stáhnout si různé jazykové verze. Další jazyky přidáváme průběžně.

English Information Brochure
English Information Brochure

Webové stránky k putovní výstavě Transformace německé energetiky

Málokteré téma německé politiky se na mezinárodní úrovni setkává s takovým zájmem jako energetická politika. Transformací energetiky se Německo vydalo na ambiciózní cestu za bezpečnější, dostupnější a udržitelnější energetickou politikou. Zájem lidí je tak velký, že německý pojem „Energiewende“ v mnoha jazycích světa zdomácněl. Jsme na to hrdí. Transformace energetiky totiž znamená také vyšší míru mezinárodního propojení, díky němuž bude možné dosáhnout udržitelnějšího zásobování energií. Zároveň však opakovaně zjišťujeme, že celosvětově se v souvislosti s transformací energetiky vynořuje řada otázek a nedorozumění. Putovní výstavou Transformace německé energetiky a těmito webovými stránkami bychom chtěli vysvětlit, co transformace energetiky obnáší, jakých milníků se podařilo dosáhnout a jakým výzvám je třeba čelit. Vytvoření putovní výstavy Transformace německé energetiky a těchto webových stránek zadalo Spolkové ministerstvo zahraničí Německé společnosti pro mezinárodní spolupráci (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) a ta obojí zhotovila ve spolupráci s komunikační agenturou edelman.ergo.

Dlouhodobý projekt s řadou aspektů

Transformací energetiky dojde k zásadní restrukturalizaci zásobování energií v Německu. Tento proces však zasahuje daleko za hranice energetického sektoru. Transformace energetiky může být úspěšná pouze za předpokladu, že zohledníme také další oblasti jako například dopravu, výzkum a vývoj, mezinárodní spolupráci a participaci občanů.