A co přinese energetická transformace lidem?

Energetická transformace může být úspěšná jen za předpokladu, že ji obyvatelé Německa podpoří. A to do velké míry závisí na tom, jestli zůstane energie pro soukromé spotřebitele cenově dostupná. Občané však mohou z reorganizace zásobování energiemi mít i bezprostřední užitek. Mnozí si nechávají poradit, jak doma mohou ušetřit největší množství energie.

Kolik elektráren je v rukách občanů?

Podíly instalovaného výkonu OZE na výrobě elektřiny podle typu vlastnictví

Pokud vyměňují staré kotle nebo rekonstruují svůj dům, využívají na to zvýhodněné úvěry a čerpají státní podporu. Když si chtějí pronajmout nový byt, dostanou automaticky informace o jeho energetické spotřebě a s ní spojených nákladech. A když si jdou koupit novou pračku, počítač nebo svítidlo, dozvědí se na energetickém štítku, jak energeticky účinné dané produkty jsou.
Občané se aktivně zapojují i do klasické energetiky. Elektřinu a teplo nevyrábějí už jen malí nebo velcí dodavatelé energie, ale občané sami. Vlastní solární elektrárny, finančně se podílejí na větrných parcích anebo provozují elektrárny na biomasu. Z celkem 1,5 milionů fotovoltaických instalací v Německu je jich mnoho umístěno na střechách rodinných domů. Občané se finančně podílejí na zhruba polovině všech větrných elektráren v Německu.

Jak mohou občané doma profitovat z energetické transformace?

Příklady možností zvýšení energetické účinnosti a využití OZE u rodinného domu ze 70. let 20. století.

V případě bioenergie pochází téměř polovina veškerých investic od občanů. Kdo nemá možnost postavit si vlastní zařízení na výrobu energie z OZE nebo ho sám financovat, může se dát dohromady s jinými. Existuje už téměř 900 energetických družstev s více než 160 000 členy, kteří společně investují do projektů spojených s energetickou transformací. Lidé se mohou zapojit už částkami od 100 eur. Kromě toho může veřejnost mnoha různými způsoby ovlivnit konkrétní podobu energetické transformace. Lidé mají možnost vyjádřit obavy a přání, například když se v jejich regionu plánuje nový větrný park. Zvlášť intenzivní je participace veřejnosti na plánovaní tras, které mají napříč Německem přepravovat velké objemy elektrické energie. V tomto případě se občané mohou zapojit už ve fázi zjišťování potřeby rozšíření sítě a předložit své stanovisko. Také všechny další plánovací kroky až do rozhodnutí o konkrétním průběhu tratě se odehrávají za účasti veřejnosti. Navíc dostávají občané už před zahájením formálního řízení od německého regulátora a provozovatelů sítě podrobné informace o projektech výstavby vedení.
Všechny zmíněné aktivity doplňuje iniciativa Občanský dialog k elektrické síti (Bürgerdialog Stromnetz). Tato iniciativa má k dispozici kanceláře pro občany. Umožňuje vést dialog bezprostředně v regionech, v nichž se plánuje další výstavba sítí, a nabízí kontaktní osoby pro všechny záležitosti kolem výstavby sítě. Skutečnost, že se lidem včas dostává možnosti se těmito otázkami kriticky zabývat, usnadňuje realizaci energetických projektů a vede k tomu, že je občané lépe přijímají.