Úspora a efektivnější využívání energie

Efektivnější nakládání s elektřinou, teplem a pohonnými hmotami šetří peníze, zvyšuje bezpečnost dodávek a chrání klima. Německo musí většinu energetických zdrojů dovážet. Podíl dovozu na celkovém objemu potřebné energie se zvýšil z takřka 50 procent v 70. letech minulého století na dnešních bezmála 70 procent. Energetická účinnost je proto společně s rozvojem obnovitelných zdrojů nosným pilířem transformace energetiky.

Kolik energie chce Německo ušetřit

Cíle úspor ve spotřebě primárních zdrojů energie v porovnání s rokem 2008

Ekonomika roste, spotřeba energie klesá

Vývoj hrubého domácího produktu a spotřeba primárních zdrojů energie (na obrázku zkratka SPE)

Povědomí o nutnosti efektivnějšího zacházení s energiemi se v Německu rodilo celá desetiletí. Hlavním spouštěcím momentem byla první celosvětová ropná krize v roce 1973. Němci na vlastní kůži pocítili závislost na fosilních zdrojích. Tehdejší spolková vláda v reakci na situaci zahájila mimo jiné informační kampaň zaměřenou na úsporu energie a omezila rychlost jízdy na dálnicích. Od té doby bylo schváleno a úspěšně implementováno mnoho dalších zákonů a opatření ke zvýšení energetické efektivity. Společná jim jsou tři témata: cílená podpora, informace včetně poradenství a závazky snížení energetické spotřeby.

Nejlepší kilowatthodina je ta, kterou nespotřebujeme.

Angela Merkelová, spolková kancléřka

Strategie přináší úspěch. Poptávka po energii v Německu od roku 1990 klesla, hrubý domácí produkt naopak markantně stoupl. Německý průmysl si vystačí s objemem energie nižším o více než deset procent, hospodářský výkon se i tak zdvojnásobil. Soukromé domácnosti i firmy dokáží díky technickému pokroku nakládat s energiemi mnohem efektivněji. Moderní domácí spotřebiče se spokojí s až o 75 procent menším množstvím energie než srovnatelné výrobky před 15 lety. Úsporu energie s sebou přináší už i změna každodenních zvyklostí. Po celé zemi proto působí desítky tisíc energetických poradců, kteří formou energetických auditů upozorňují nájemníky, majitele nemovitostí nebo firmy na možné úspory energie a informují o programech státní podpory.

Markantní zvýšení energetické produktivity

Díky jednomu gigajoulu energie se toho dá hodně vygenerovat

Všechny členské státy Evropské unie se dohodly na snížení spotřeby primární energie o 20 procent do roku 2020 a do roku 2030 přinejmenším o 27 procent. Také Německo si stanovilo cíl snížit spotřebu primární energie do roku 2020 o 20 procent, a proto posílilo své aktivity na tomto poli Národním akčním plánem pro zvýšení energetické efektivity z prosince 2014. Díky cíleným opatřením zaměřeným na soukromé domácnosti, průmysl, řemeslo i dopravu by spotřeba energie měla do roku 2020 ročně klesat o 1,5 procent.