Elektřina získaná z větru a ze slunce

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie představuje vedle energetické účinnosti hlavní pilíř energetické transformace. Vítr, slunce, vodní energie, biomasa a geotermální energie nezatěžují klima a jsou tuzemskými zdroji energie. Snižují tedy závislost Německa na fosilních palivech a podstatnou měrou přispívají k ochraně klimatu.

Nejdůležitějším zdrojem energie v energetickém mixu jsou OZE

Podíl OZE na hrubé spotřebě elektřiny

Největší podíl obnovitelné energie dodává vítr

Podíl na celkové produkci OZE v roce 2015

Ve využívání obnovitelných zdrojů pokročil nejdále energetický sektor. Už od roku 2014 představují obnovitelné zdroje energie nejdůležitější součást energetického mixu. Kryjí třetinu německé spotřeby. Ještě před deseti lety činil podíl pouhých devět procent. Základem tohoto úspěchu je cílená podpora. Začala v roce 1991 zákonem o garantovaných výkupních cenách (Stromeinspeisungsgesetz), který poprvé předepisoval pevné výkupní ceny a povinnost provozovatelů elektrických sítí tuto energii vykupovat. Jeho cílem bylo otevřít trh novým technologiím. V roce 2000 následoval zákon o obnovitelných zdrojích energie (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) se třemi stěžejními částmi. Těmi jsou garantované výkupní ceny pro různé technologie, priorita obnovitelných zdrojů při dodávkách do sítě a přerozdělení vzniklých vícenákladů na všechny spotřebitele elektřiny prostřednictvím systému příplatků.
Od doby, kdy začal platit zákon o OZE, kontinuálně rostou roční investice hlavně do nových větrných parků a fotovoltaických elektráren, ale také do dřevoplynoých elektráren a instalací na biomasu. Vysoká poptávka dala vzniknout novému odvětví, které přináší jen v samotném Německu více než 330 000 pracovních příležitostí. Velký zájem podnítil rozjezd efektivní sériové výroby zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, což celosvětově vedlo k citelnému poklesu jejich cen. V roce 2014 byla cena solárního modulu o 75 procent nižší než o pět let dříve. Zatímco se vykupovala v Německu v roce 2000 kilowatthodina solární energie v přepočtu za zhruba 50 eurocentů, pohybuje se její cena dnes někde mezi sedmi a dvanácti eurocenty. Solární energie se v Německu navzdory omezené délce slunečního svitu ve střední Evropě stala jedním z nejdůležitějších zdrojů elektrické energie. Fotovoltaické elektrárny se dnes podílejí na elektřině získané z obnovitelných zdrojů více než 20 procenty.

Obnovitelné zdroje energie jsou oporou výroby energie a ochrany klimatu

Údaje za rok 2015

Momentálně je nejdůležitějším zdrojem elektřiny z obnovitelných zdrojů větrná energie. Cena elektřiny z pevninských větrných elektráren se pohybuje v průměru už pouze mezi 4,7 a 8,4 eurocenty za kilowatthodinu.
Německo čeká nelehký úkol dále rozvíjet produkci větrné a sluneční energie tak, aby zůstaly cenově dostupné a přispívaly k zajištění energetické bezpečnosti. Německá spolková vláda proto v oblasti elektřiny změnila přístup k podpoře obnovitelných zdrojů energie. Při rozvoji upřednostňuje cenově výhodné technologie jako vítr a solární energii. Každoročně stanovované koridory výstavby jednotlivých technologií umožňují lepší předvídatelnost při plánování a snazší regulaci. Provozovatelé zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů musejí svou elektřinu na trhu prodávat stejně tak jako všechny ostatní elektrárny postupně. Přebírají tudíž větší zodpovědnost za systém energetického zásobování. Od roku 2017 se bude výše dotací na veškeré elektrárny s výkonem vyšším než 750 kW řídit zadávacími řízeními specifickými pro dané technologie. To se týká ročně přibližně 80 procent nových elektráren. Intenzita povolené výstavby navíc zohledňuje regionální rozdíly. Všude tam, kde nemá elektrická síť potřebnou kapacitu, jsou odebírané objemy vypsané v tendrech nižší. Díky uvedeným opatřením mohou obnovitelné zdroje energie v odvětví elektřiny i nadále slavit úspěch.