Není transformace energetiky pro občany Německa příliš drahá?

Ne, vždyť právě energetická transformace by měla kromě jiného zaručit, že energie zůstane i nadále dostupná. Oba její pilíře – rozvoj obnovitelných zdrojů energie a energetická účinnost – by měly snížit závislost na dodávkách energie ze zahraničí, zvýšit energetickou bezpečnost a umožnit výnosné investice v Německu.

Kolik vydá za energii měsíčně průměrná rodina

Srovnání měsíčních výdajů v roce 2003 a 2013

V uplynulém desetiletí cena ropy markantně stoupla. Cena topného oleje v Německu dosáhla v roce 2014 téměř dvojnásobku ceny před deseti lety. A dopady? Zatímco soukromé osoby za energii na konci minulého století vydávaly ještě méně než šest procent veškerých spotřebních výdajů, bylo to v roce 2013 už více než osm procent. Největší položky na účtech domácností placených za energie tvoří v Německu vytápění, ohřev teplé vody, vaření a pohonné hmoty na bázi importovaných fosilních paliv. Cena ropy na konci roku 2014 klesla a přinesla také Němcům vítané snížení cen. Nikdo se však nemůže spolehnout na to, že to tak zůstane na věky. Cena fosilních zdrojů energie i jejich dostupnost se totiž i nadále odvíjejí od mezinárodní politiky.

Kolik vydávají německé soukromé domácnosti za energii

Výdaje za rok 2013 v miliardách eur

Ano, projekt energetické transformace si žádá také náklady na rozjezd. Do vybudování nové energetické infrastruktury a realizace opatření ke zvýšení účinnosti je nutné investovat miliardy. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie tak přispěl k tomu, že průměrné ceny elektřiny pro soukromé domácnosti v Německu v posledních letech vzrostly. Zatímco občané v roce 2007 za kilowatthodinu platili v průměru zhruba 21, dnes je to zhruba 29 eurocentů. Každou kilowatthodinou elektřiny se občané podílejí prostřednictvím příplatku na OZE (EEG-Umlage) na financování rozvoje obnovitelných zdrojů. Tento příplatek činí momentálně 6,9 eurocentů. Kolik však lidé nakonec skutečně zaplatí, závisí na souhře různých cenových faktorů. Například cena elektřiny na burze silně klesla. To je způsobené rostoucími objemy energie dodávané z obnovitelných zdrojů, které se prodávaly prostřednictvím energetické burzy. Sečteme-li oba cenové prvky, tedy příplatek na OZE a cenu elektřiny na burze, zjistíme, že čtyři roky po sobě tato částka klesá. Průměrné náklady soukromých domácností na elektrickou energii zůstaly díky tomu ve stejném časovém období stabilní.
Z pohledu občanů je také důležité, aby německá ekonomika nebyla přetěžována. Vysoké náklady na energii se promítají do spotřebitelských cen produktů a mají vliv na konkurenceschopnost firem. Německo z tohoto důvodu částečně osvobodilo od povinnosti hradit příplatek na OZE zejména podniky s energeticky náročnou výrobou. Tento ústupek je zároveň podmíněn většími investicemi do zvýšení energetické účinnosti.