Nastal začátek konce ropné éry.

Dieter Zetsche, předseda představenstva Daimler AG

Auta jsou nejdůležitějším vývozním artiklem Německa. V tomto odvětví je zaměstnáno více než 750 000 lidí, což řadí automobilový průmysl mezi největší zaměstnavatele. Zároveň patří dopravní sektor k největším spotřebitelům energie. Jeho podíl na německé spotřebě konečné energie představuje zhruba třetinu. Proto německá vláda maximalizuje úsilí o její snížení.
První úspěchy jsou viditelné: počet ujetých kilometrů v nákladní a osobní dopravě se v letech 1990 až 2013 přibližně zdvojnásobil, spotřeba za stejné období však vzrostla pouze o devět procent.

Německé cíle a pokrok v sektoru dopravy

Za účelem ještě vyšší úspory energie sází Německo na účinnější automobilové technologie a postupnou elektrifikaci silničních vozidel. Především osobní automobily, užitkové vozy městského zásobování a veřejné hromadné dopravy, ale i motocykly by měly jezdit na elektrický pohon. Do roku 2020 se Německo chce stát hlavním mezinárodním trhem v odvětví elektromobility.
Německá vláda proto mnoha programy podporuje rozvoj trhu a vývoj technologií. Vozidla na palivové články jsou považována za důležité doplnění elektromobilů napájených bateriemi. Objem státních dotací, které podpořily projekty zaměřené na vodíkové a jiné palivové články, se do roku 2016 vyšplhal na částku 1,4 miliard eur. V některých německých regionech už zajišťují veřejnou hromadnou dopravu hybridní vodíkové autobusy.
Kromě pohonů nezatěžujících klima získává stále větší význam také nové pojetí mobility v podobě carsharingu. Skutečnost, že automobil sdílí více lidí, přináší úlevu silniční dopravě a snižuje emise. Za dobu, kdy je tato služba dostupná, se v Německu u 150 poskytovatelů carsharingového systému zaregistrovalo více než 1,2 milionu uživatelů.