Inteligentní síť

Předpokladem pro uskutečnění transformace energetiky je moderní a výkonná infrastruktura. Proto je nutné rozšířit elektrická vedení a plynovody a zajistit větší pružnost celé soustavy. Až budou německé jaderné elektrárny odstaveny, převezmou výrobu elektřiny především obnovitelné zdroje energie na severu a východě Německa. Největší potřeba energie je však na jihu Německa. V tomto regionu stojí většina atomových elektráren, žije zde mnoho lidí a sídlí tu velké průmyslové podniky. Přepravu větrné elektřiny ze severního a východního Německa na jih by proto měly zajistit nově vybudované vysoce efektivní velkokapacitní přenosové sítě (tzv. elektrické dálnice).

Německá elektrická síť měří 1,8 milionů kilometrů.

Kde se bude elektrická síť rozšiřovat

Druhým motorem rozvoje německé sítě je evropský vnitřní trh s energií. Aby proud mohl volně téct po celé Evropě a byl pro spotřebitele cenově výhodnější, musí být k dispozici solidní infrastruktura v jednotlivých zemích i za jejich hranicemi. Evropští provozovatelé přenosových soustav proto každé dva roky předkládají společný plán rozvoje sítě.

Projekt transformace energetiky má pro Německo význam srovnatelný s přistáním člověka na Měsíci.

Frank-Walter Steinmeier, německý ministr zahraničí 2015

Obsahuje také veškeré německé záměry. Jaká elektrická vedení Německo potřebuje, zjišťují příslušní provozovatelé sítí vlastní metodikami s výhledem na 10 až 20 let dopředu. Jejich návrhy prověřuje státní regulační úřad (Bundesnetzagentur) v rámci několikastupňového procesu, do něhož je intenzivně zapojena i veřejnost. Formou dialogu se zvažuje, která řešení nejlépe odpovídají potřebám lidí, životního prostředí a ekonomiky.

Jak funguje smart grid

Zjednodušené znázornění aktérů, infrastruktury a komunikačních cest

Také distribuční síť musí být na energetickou transformaci připravena. Ta byla původně určena pouze pro další přepravu elektřiny ke spotřebitelům. Fungovala jako jednosměrka. Dnes do distribuční soustavy dodávají energii všechny solární elektrárny a některé větrné turbíny. Co se v místě výroby nespotřebuje, teče opačným směrem. Navíc jsou pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů typické výkyvy způsobené povětrnostními vlivy. Za slunného počasí vyrábějí solární elektrárny hodně elektřiny, když je zamračeno, jejich výkon rychle klesá. Pro zachování stability distribučních sítí i při nestálé produkci z nich musejí být vytvořeny inteligentní sítě. V takové inteligentní síti, které se říká smart grid, spolu komunikují všichni aktéři: počínaje výrobou, přes přepravu, ukládání a distribuci až ke konečnému spotřebiteli. Výrobu a spotřebu elektřiny tak lze vzájemně lépe slaďovat a rychle přizpůsobovat potřebám.