Nepřijde v důsledku transformace energetiky mnoho lidí o práci?

Energetická transformace s sebou přináší řadu pozitivních efektů: Podporuje inovace, eliminuje náklady za dovoz energie, omezuje zatížení životního prostředí a emise skleníkových plynů a zvyšuje přidanou hodnotu vytvořenou v Německu. Při další výstavbě zařízení na výrobu energie z OZE nebo při renovaci budov zůstává převážná část obratu v Německu. Náročné práce, jakými jsou instalace nebo údržba, zajišťují totiž přímo samy firmy z daných regionů.

Vysoké investice do nových zařízení na výrobu energie z OZE

Roční investice do výrobních zařízení v Německu, v mld. eur

Kolik pracovních příležitostí OZE nabízejí

Pracovní místa v Německu, 2015

V důsledku rozvoje obnovitelných zdrojů energie a investic do energetické účinnosti vznikají nové profese a nová pracovní místa v perspektivních odvětvích. Díky nejrůznějším opatřením na zvýšení energetické účinnosti v průmyslu a řemesle i v oblasti renovace budov přibylo více než 400 000 pracovních příležitostí. Investice do obnovitelných zdrojů energie během deseti let více než zdvojnásobily počet lidí pracujících v tomto sektoru. Tato nová pracovní místa částečně nahrazují pozice v průmyslových odvětvích, v nichž hrály ústřední roli fosilní suroviny. Týká se to především těžby ropy, zemního plynu a uhlí, ale i výroby elektřiny. Přidávají se také všeobecné strukturální změny. Deregulace energetických trhů v Evropě tak například zvyšuje konkurenci a vyžaduje po firmách vyšší efektivitu. Všechny tyto faktory společně vyvolávají nutnost adaptace pracovních míst. Počet zaměstnanců v konvenčních energetických firmách proto v posledních letech klesl.