Szélenergiából és napenergiából nyert áram

A megújuló energiaforrások kiépítése az energiahatékonyság mellett az energiarendszer átalakításának központi pillére. A helyi környezetbarát energiahordozók a szél, a Nap, a vízerő, a biomassza és a geotermikus energia. Ezek teszik Németországot függetlenebbé a fosszilis tüzelőanyagoktól, és nagyban hozzájárulnak az éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez.

megújuló energiaforrások a villamosenergia-mix legfontosabb energiahordozói

megújuló energiaforrások részesedése a bruttó villamosenergia-fogyasztásban

szélenergiából nyerik a legtöbb megújuló energiából származó áramot

megújuló energiaforrások összteljesítményének elemei 2015-ben

A megújuló energiaforrások használata a villamosenergia-szektorban a legelterjedtebb: 2014 óta a megújuló energiaforrások a legfontosabbak a német villamosenergia-mixben. A német fogyasztás több mint egyharmadát teszik ki, ami 10 évvel ezelőtt csak kilenc százalék volt. A siker a célzott támogatásban keresendő. 1991-ben kezdődött a megújuló energiahordozók előnyben részesítéséről szóló törvénnyel, amely fix összegű pénzbeli juttatást és átvételi kötelezettséget írt elő abból a célból, hogy megnyissa a piacot az új technológiák előtt. 2000-ben ezt követte a megújuló energiaforrásokról szóló törvény, amelynek három központi eleme volt: garantált átvételi árak a különböző technológiák tekintetében, elsődleges hálózati integráció és a felmerülő többletköltség elosztása egy felosztó-kiróvó rendszer segítségével a villamosenergia-felhasználók között.
A megújuló energiaforrásokról szóló törvény hatályba lépése óta folyamatosan nőtt az éves befektetések száma elsősorban az új szélparkokba, fotovoltaikus létesítményekbe, faerőművekbe, de a biogáz-létesítményekbe is. A nagy kereslet hatására új gazdasági ág jött létre, amely egyedül Németországban több, mint 330.000 új munkahelyet teremtett. Ez pedig ösztönzőleg hatott a megújuló energiát hasznosító létesítmények tömeges előállítására, aminek okán az ilyen létesítmények ára nemzetközi szinten is érezhetően csökkent. 2014-ben így egy napelem modul 75%-kal olcsóbb volt, mint 5 évvel azelőtt. 2000-ben egy kilowattóra napenergia nagyjából 50 eurócentbe került, mára ez 7-12 centre csökkent. A napenergia, annak ellenére, hogy Közép-Európában errefelé mérsékelt napsugárzás jellemző, az egyik legfontosabb áramforrássá vált. A fotovoltaikus modulok mára már több, mint 20%-át teszik ki a megújuló energiaforrásokból származó villamos energiának.

megújuló energiaforrások segítik az energiatermelést és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet

2015-ös mutatószámok

A jelenleg legfontosabb megújuló energiából nyert áramforrás a szélenergia. A szélerőművekből származó villamos energia átlagosan már csak 4,7-8,4 eurócentbe kerül kilowattóránként.
Németország számára a kihívást az jelenti, hogy a szél- és napenergia felhasználását úgy építse ki, hogy megfizethető maradjon és hozzájáruljon az ellátás biztonságához. Éppen ezért a szövetségi kormány felülvizsgálta a villamosenergia-szektor számára nyújtott megújuló energiáról szóló támogatást. A kiépítés a költséghatékony szél- és napenergiát hasznosító technológiákra vonatkozik. Az egyes technológiák számára létrehozott éves kiépítési folyosók leegyszerűsítik a tervezést és a megvalósítást is. A megújuló energiát hasznosító létesítmények üzemeltetőinek fokozatosan kell értékesíteniük az előállított villamos energiát a piacon, mint ahogyan azt más erőművek is teszik. Így nagyobb felelősséget vállalnak az energiaellátó-rendszerért. 2017-től életbe lép egy technológiaspecifikus támogatási rendszer minden olyan létesítmény számára, amely több, mint 750 kW villamos energiát termel. Ez az éves bővítés csaknem 80%-át érinti, amely regionálisan változik. Mindenütt, ahol hiányos a villamosenergia-hálózat, a kiírt mennyiség is kevesebb. Ezen intézkedéseknek köszönhetően a megújuló energiaforrások sikertörténete a villamosenergia-szektorban is folytatódik.