Nem túl drága az energiafordulat a német polgárok számára?

Nem, az energiafordulat arról is gondoskodik, hogy az energia a jövőben is megfizethető maradjon. Ugyanakkor az energiarendszer átalakítása munkahelyeket és új gazdasági erőt is teremt. A két pillér, a megújuló energiaforrások kiépítése és az energiahatékonyság csökkenteni próbálja az energiaimporttól való függőséget, növeli az ellátás biztonságát és jövedelmező beruházásokat tesz lehetővé Németország területén. Az energiarendszer átalakítása kifizetődik.

egy család energiára fordított kiadása havonta

2003 és 2013 havi kiadásainak összehasonlítása

Az elmúlt évtizedben jelentősen nőtt a nyersolaj ára. Ennek egyik következménye, hogy míg az elmúlt évszázad végén a német állampolgárok a teljes fogyasztásukra szánt kiadások kevesebb, mint 6%-át költötték kizárólag energiára, addig 2016-ra ez már hozzávetőlegesen 7,5% körül volt.

A német háztartások energiaszámlájának nagy részét a fűtés, a melegvíz, a főzés és az importált fosszilis energiahordozókból előállított üzemanyag teszi ki. Miután 2014 végén csökkent az olaj ára, ami a német polgárokat egy várva várt árcsökkenéssel ajándékozta meg, 2018 óta ismét emelkedik az olajár. Ami azt jelenti, hogy az olajárak kiszámíthatatlanok, hiszen a fosszilis energiahordozók ára és azok hozzáférhetősége a beszállítók érdekeitől függ.

a német háztartások energiára fordított kiadása havonta

2013-as év kiadásai milliárd euróban

Ez stimmel: az energiafordulat projekt kezdeti költségekkel is jár. Milliárdokat kell ahhoz befektetni, hogy új energiainfrastruktúrát lehessen kiépíteni és, hogy meg lehessen valósítani a hatékonysági intézkedéseket. Így a megújuló energiaforrások kiépítése hozzájárult ahhoz, hogy a németországi magánháztartások átlagos villamosenergia-kiadása megemelkedett az elmúlt években. 2007-ben a polgárok átlagosan 21 eurócentet fizettek kilowattóránként, míg ma 29 eurócentet. Minden egyes kilowattóra árammal a polgárok részt vállalnak a megújuló energiarendszer kiépítésében az úgynevezett megújuló energiaforrásokról szóló törvényben megszabott hozzájárulás (EEG-hozzájárulás) által. Ez 2019-ben 6,4 eurócent. A lakosság által végül ténylegesen kifizetett összeg azonban különböző pénzügyi tényezők összjátékától függ. A villamos energia tőzsdei ára jelentősen csökkent. Ennek az az oka, hogy folyamatosan nő a megújuló energiaforrásokból előállított energia mennyisége, amelyet az energiatőzsdén értékesíthetnek. Ha mindkét pénzügyi elemet, az EEG-hozzájárulást és a villamos energia tőzsdei árát is összevetjük, akkor ez a mutató négy éve csökkenő tendenciát mutat. A magánháztartások átlagos áramköltsége ezért ugyanebben az időszakban változatlan maradt. Az árverésre való rendszerrel történő átállással csökkenni fog a megújulóenergia-termelés ösztönzésének költsége, ami további könnyebbséget jelent a háztartások számára.
A lakosság számára az is fontos, hogy a német gazdaság ne legyen túlterhelt. A magas energiaköltségek a felhasználók számára kikalkulált termékárakban is megmutatkoznak, és befolyással bírnak a vállalatok versenyképességére. Ebből az okból kifolyólag a különösen energiaigényes vállalkozásokat részben mentesítették az EEG-hozzájárulás fizetése alól. Ez a könnyítés azzal a feltétellel jár, hogy ezen vállalkozásoknak intenzívebben kell befektetniük az energiahatékonyságba.